CORTEX. Apsardzes un monitoringa sistēmas

Videomonitoringa sistēmas HIT VMS un objektu apsardzes monitoringa sistēmas CORTEX integrācija

Sistēmu kopīgas darbības shēma parādīta zīmējumā:

 Cortex HIT news 800x615

Kā redzams no zīmējuma, informācija uz videomonitoringa programmu var tikt nosūtīta no servera, kurš apkalpo GSM/GPRS un Ethernet moduļus, kā arī tieši no pašiem moduļiem. Pirmais variants tiek izmantots, ja nepieciešams informāciju saņemt paralēli uz apsardzes monitoringa un arī uz video monitoringa programmām. Operātors vienlaicīgi, automātiski, saņem ziņojumu no objekta (trauksme) un arī video attēlu.

Otrais variants tiek izmantots objekta individuālai uzraudzībai.

Videomonitoringa programma HIT VMS vienmēr darbojas kā serveris, tajā, attiecīgi, tiek noskaņoti TCP/IP porta, notikumu kodu un identifikācijas kodu parametri, uz kuriem reaģēs programma. Programmas reakcija uz katru notikumu arī tiek programmēta.

Aprakstītās sistēmas darbības nodrošināšanai jāizmanto programma TLF_Server ar versiju ne zemāku kā 2.0.2.2 , un HIT VMS ar versiju ne zemāku kā 4.2.11.15 , ar attiecīgu licenzi.